Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

História sviatkov

Pesach - podľa knihy rabína Meira Lau "Základný predpoklad"


V Hagade má číslo štyri svoj podstatný význam. Máme štyri poháre vína, štyri položené otázky, štyroch synov.Všetky z týchto čísiel štyri majú svoj pôvod v štyroch rôznych vyjadreniach používaných na opis toho, ako židovský národ odíde z Egypta:

1. vyvediem vás odtiaľto,

2. zachránim vás,

3. vykúpim vás, a

4. zoberiem vás k sebe (kniha Exodus 6:6-7).


Pohár proroka Eliáša je piatym pohárom - "a doviedol som ťa do zeme" (Exodus 6: 8).
Prorok Malachiáš nás uisťuje, že prorok Eliáš je ten, ktorý nám oznámi  blížiace sa vykúpenie.


Okrem toho sú ústrednými postavami Sedera štyria chlapci.

" Tóra hovorí o štyroch synoch. Jeden je múdry, druhý zlý, tretí neviný a ten, kto nevie, ako sa má spýtať."

Štyria chlapci predstavujú štyri generácie:

Múdry (prvá generácia) "Aké sú svedectvá, zákony a zákony, ktoré vám prikázal Pán, tvoj Boh?"

Zlý (druhá generácia) "Prečo to robíte?". Tým, že to povedal, oddeľuje sa od Izraelského národa a nazýva Seder udalosťou, ktorá sa stala zastaralou.

Naivný (tretia generácia) sa pýta: "Čo to je?" - syn, ktorý nevidí Seder doma a nevidí judaizmus vo svojom svete.

Kto nevie, ako sa spýtať - je syn, ktorý nevidí "Seder" ani v dome svojho otca ani
v dome svojho starého otca ...


Otázky, ktoré sa synovia pýtajú svojich otcov:

"Čím sa líši táto noc od ostatných ..." - pieseň zvyčajne spievajú deti.

Sviatok Pésach má štyri názvy:

A. Jarný sviatok
B. Sviatok slobody
C. Sviatok Macesu
D. Pesach

V Tore sa spomína sviatok Macesu, zatiaľ čo Pesach sa neobjaví ani raz.
Stvoriteľ vyzýva na Macesovu slávnosť na pripomenutie IZRAELITOV, ktorí opustili Egypt
Toto možno vnímať ako vyjadrenie blízkosti Boha a Izraela.

Stvoriteľ vyzýva na Macesovú slávnosť na pripomenutie Izraela, ktorý urýchlene opustil Egypt a jedli maces.


My hovoríme

o sviatku Pésach, aby sme zdôraznili milosrdnosť Stvoriteľa, ktorý „preskočil” domovy našich predkov  keď pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine

Hovoríme o Pésachu – velebíme Boha

Hovoríme o sviatku Pesach.Velebime Stvoriteľa. Sviatok Macesu ( sviatok nekvasenych chlebov) je aj oslavou Izraela.


-Šťastné sviatky                                                                                       Daniel Spinner

שירים:

עבדים היינו, היינו
עתה בני חורין, בני חורין
עבדים היינו
עתה, עתה בני חורין
עבדים היינו
עתה עתה בני חורין
בני חורין.
עתה עתה בני חורין
בני חורין.
    

Text piesne:

Boli sme otroci, my sme boli
Teraz slobodní muži, slobodní muži
Boli sme otroci
Teraz slobodní muži
Boli sme otroci
Teraz slobodní muži
Voľný muži.
Teraz slobodní muži
Voľný muži.