Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

SVIATKY A PAMÄTNÉ DNI V ROKU 5778 (2018)

Dátum                              Hebr. dátum                             Sviatok                                                                               
  29.Elul-1.-2. Tišrej Roš hašana  5778 Nový rok
  4. Tišrej Pôst  Gedalia  
  10. Tišrej Jom kipur Deň zmierenia
  15.-16. Tišrej Sukot Sviatok šiatrov
  22. Tišrej Šmini aceret  
  23. Tišrej Simchat Tora  
  25.Kislev – 2. Tevet Chanuka Sviatok svetiel
31.12018 15. Švat Tu b´švat Sviatok stromov
28.2.2018 13. Adar Pôst Esterin – predsunutý  
28.2.2018 13. Adar Purim  
2.3.2018 15. Adar Purim Šušan  
30.3.2018 11.-15. Nisan Pesach 1. a 2 deň
6.-7.4.2018 21.-22. Nisan Pesach 7. a 8. deň
  3. Ijar Pamätný deň padlých  
  4. Ijar Deň samostatnosti  
3.5.2018 18. Ijar Lag baomer 33. deň omeru
19.5.2018 5.-6. Sivan Šavuot  
  10. Sivan AZKARA v Košiciach  
  28. Sivan Deň oslobodenia Jeruzalema  
1.7.2018 17. Tamuz Pôst 17. Tamuza  
27.7.2018 9. Av Pôst 9. Ava- Tiša be Av  
9.9.2018 1.-2. Tišrej Roš hašana 5779