Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

SVIATKY A PAMÄTNÉ DNI V ROKU 5775 (2014 – 2015)

Dátum                              Hebr. dátum                             Sviatok                                                                               
24.- 26. 9. 2014 29.Elul-1.-2. Tišrej Roš hašana  5774 Nový rok
28.9.2014 4. Tišrej Pôst  Gedalia  
4.10.2014 10. Tišrej Jom kipur Deň zmierenia
9.-10.10.2014 15.-16. Tišrej Sukot Sviatok šiatrov
16.9.2014 22. Tišrej Šmini aceret  
17.9.2014 23. Tišrej Simchat Tora  
17.12.-24.12.2014 25.Kislev – 2. Tevet Chanuka Sviatok svetiel
4.2.2015 15. Švat Tu b´švat Sviatok stromov
2.3.2015 11. Adar Pôst Esterin – predsunutý  
5.3.2015 14. Adar Purim  
6.3.2015 15. Adar Purim Šušan  
4.-5.4.2015 15.-16. Nisan Pesach 1. a 2 deň
10.-11.4.2015 21.-22. Nisan Pesach 7. a 8. deň
22.4.2015 3. Ijar Pamätný deň padlých  
23.4.2015 4. Ijar Deň samostatnosti  
7.5.2015 18. Ijar Lag baomer 33. deň omeru
24.-25. 5. 2015 6.-7. Sivan Šavuot  
8.6.2015 10. Sivan AZKARA v Košiciach  
26.6.2015 28. Sivan Deň oslobodenia Jeruzalema  
15.7.2015 17. Tamuz Pôst 17. Tamuza  
26.7.2015 9. Av Pôst 9. Ava- Tiša be Av  
13.-15. 9. 2015 1.-2. Tišrej Roš hašana 5774