Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

Cintoríny

Starý židovský cintorín


Košice, Tatranská ulica
Zriadený v roku: 1842

Založili ho v roku 1842 na pozemku darovanom mestom v rozlohe 520 štvorcových siah. Svojmu účelu slúžil až do roku 1888, s výnimkou pochovania matky slávneho portrétistu Leopolda Horovitza v roku 1904, ktorá si želala byť pochovaná vedľa svojho manžela (výnimka povolená na príkaz cisára). Zachovala sa iba časť, zvyšok bol zničený pri výstavbe nového sídliska a nemocničného areálu. Počet zachovaných náhrobkov je asi 150 a sú vyrobené prevažne z pieskovca, bieleho a ružového mramoru a andezitu. O jeho historickej a pamiatkovej hodnote svedčia tu pochované významné osobnosti.

 

 

 

Pohrebná kaplnka s cintorínom


Košice, Rastislavova ulica
Postavená v roku: 1885


Po uzavretí starého cintorína, dostali Židia pozemok od mesta v bezprostrednej blízkosti verejného cintorína. Cintorín je rozdelený na neologickú a ortodoxnú časť. V roku 1900 tu postavili pohrebnú kaplnku. Objekt obdĺžnikového pôdorysu je jednoloďová neogotická kaplnka. Okenné otvory majú zachované farebné vitráže. Objekt je v udržiavanom stave, nepretržite využívaný na svoj účel (márnica). Okrem kaplnky na tomto cintoríne v hornej časti za potokom sa nachádzajú murované objekty, tzv. ohely, v ktorých pochovávali rabínov.

{%{TIDE_NEWS::MASTER}%}

Ak hľadáte hrob na našom cíntoríne, skúste stránku Find a grave link :

If You are looking for a grave in Košice  Jewish cemetery use the following link:

Vyhľadávanie pochovaných – Find-a-Grave