Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

Synagógy a modlitebne

 

Synagóga - status quo: asanovaná


Košice, Moyzesova ulica


Postavená v roku: 1866


Architekt: Michal Répászky


Židia boli integrálnou súčasťou Košíc od roku 1841, keď  prvé tri židovské rodiny dostali povolenie usadiť sa v meste, ktoré sa postupne stalo aj významným centrom židovského náboženského života celého regiónu. V Košiciach stáli v druhej polovici 19. storočia dve synagógy a ďalšie tri boli postavené v dvadsiatych rokoch minulého storočia - dve v roku 1927.

Jednu z nich, neologickú synagógu, dnešný Dom umenia, na Moyzesovej ulici, postavila firma bratov Bárkányovcov podľa projektu maďarského architekta, Lajosa Kozmu.
Budova je vynikajúcim príkladom medzivojnovového maďarského neobaroka. Rozmery synagógy sú impozantné: výška kupoly je 37 m, jej eliptický pôdorys má rozmery 21 x 24 metrov. Kapacita budovy bola 1100 miest na prízemí a na polkruhovej ženskej galérii. Interiér je úplne zmenený od prestavby podľa návrhu významného slovenského architekta Leopolda Czihalu a Jána Gabríniho v roku 1958 pre účely Štátnej filharmónie.
Z pôvodných hebrejských nápisov (citáty zo Žalmu 16,8 a Tóry) je zachovaný iba text v priestore pod kupolou, ktorá je zakrytá akustickým podhľadom. Dávidovu hviezdu na vonkajšom najvyššom bode kupoly nahradila lýra 

Pôvodné vitráže Gábora Majorosa z Budapešti, ktoré tvorili výplň šiestich okien a symbolizovali dvanásť izraelských kmeňov, nie sú žiaľ zachované..

 

 

Ortodoxná synagóga

Košice, Zvonárska ulica

Postavená v roku: 1883
Architekt: Jozef Novák


Na mieste dnešnej synagógy od roku 1843 stála malá modlitebňa (bývalá sýpka). V roku 1883 tu bola postavená nová ortodoxná synagóga, ktorú v roku 1899 staviteľ Ján Balogh prestaval a rozšíril do dnešnej podoby. Interiér tvorí halový priestor členený liatinovými stĺpmi nesúcimi drevené empory. Drevené lavice boli odstránené pri zriaďovaní skladu kníh Vedeckej knižnice, ktorá synagógu nevhodne využívala až do roku 1995. Momentálne je synagóga v devastovanom stave.

 

Ortodoxná synagóga


Košice, Puškinova ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekt: Ľ. Oelschläger a Boska
Staviteľ: Hugó Kaboš


Chrámová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom (25 x 35 m) je postavená v uličnej radovej zástavbe spolu s modernou školou. Bola postavená súbežne s neologickou synagógou na Moyzesovej ulici. Táto ortodoxná synagóga predstavuje osobitnú kombináciu historických prvkov a reminiscencií, prvkov orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny. Táto ortodoxná synagóga bola nepretržite využívaná na bohoslužobné úkony, teda slúžila svojmu pôvodnému účelu.

 

 

 

Neologická synagóga


Košice, Moyzesova ulica
Postavená v rokoch: 1926-1927
Architekt: Ľ. Kozma z Budapešti


Celý komplex (synagóga a škola) svojím riešením , použitými materiálmi, dispozičným riešením i architektonickým stvárnením predstavoval už moderné dielo. Nad oválnym pôdorysom siene sa týčila impozantná kupola s priemerom 21 a 24 m do výšky 18 metrov. Bolo tu 600 sedadiel pre mužov a 500 miest pre ženy na galérii tvaru gondoly. Okenné otvory mali vitráže znázorňujúce erby dvanásť židovských kmeňov, zhotovené podľa návrhu K. Majoroša z Budapešti. V roku 1958 bola budova synagógy adaptovaná pre účely Domu umenia. V súčasnosti budovu užíva Štátna filharmónia Košice.

 


Modlitebňa sefardov (chasidov)


Košice, Krmanova ulica
Postavená roku: 1922


Prízemný objekt obdĺžnikového pôdorysu bol postavený v roku 1922, v päťdesiatych rokoch bol však radikálne prestavaný. Tieto zásahy uvedený objekt znehodnotili.  

 

Modlitebňa

 

Košice, Zvonárska ulica

 

Postavená v roku: 1900

 

 

Viacúčelový prízemný objekt celý podpivničený s pôdorysom tvaru "L". Uličná časť slúžila na bývanie, jeden priestor bol vyčlenený pre predajňu mäsa rituálne zabíjaných zvierat. Väčšiu časť dvorového krídla zaberá modlitebňa, vysvätená v roku 1904 a 1993. Sálový priestor má centrálne umiestnený drevený almemor a drevený svätostánok na východe. Táto modlitebňa je nepretržite využívaná na svoj pôvodný účel.

 

 

zdroj:http://www.kosice.sk/static/history/jews/budovy.htm