Prihlasovacia zóna

Nachádzate sa:   

 

Ester

Niekoľko slov  k 10. výročiu vzniku  Združenia ESTER

V tomto roku  v januári  2010 oslávilo Združenie ESTER , ktoré je organizáciou židovských  žien na Slovensku  svoje 10-te narodeniny. Svoju  činnosť sme ale začali organizovať už v roku 1996  ako Klub židovských žien a zároveň sme sa  stali  oficiálne  jednou zo 44 pobočiek Celosvetovej organizácie židovských žien/ ICJW/.
Za toto obdobie sme  organizovali  množstvo  rôznych aktivít.
Hlavným cieľom Združenia ESTER je snaha o udržiavanie  si svojich tradícií a bohatého kultúrneho dedičstva, ktoré sme dostali od svojich predkov.
Keďže žijeme v mnohonárodnostnej spoločnosti , tak je veľmi dôležité vzdelávať celú spoločnosť o židovskej kultúre , histórii a tradíciách . Vzdelávanie  je najefektívnejšou cestou na odstraňovanie nežiaducich prejavov ako je antisemitizmus, intolerancia a xenofóbia.
Preto sme  vo  svojej činnosti    veľmi dôležitú úlohu  venovali projektom zameraným na  vzdelávanie mladej generácie.
Výchovno-vzdelávacie projekty : Vedel si to, Otvorené dvere, Poznaj pravdu a ďalšie  sa ukázali ako veľmi úspešné. Ich obsahom boli zaujímavé workshopy, prednášky, tematicko-vzdelávacie exkurzie do modlitební, synagóg   v Košiciach, v Budapešti a v Prahe. Bolo veľmi príjemné sledovať veľký záujem pedagógov aj študentov. Záverečné hodnotenia týchto projektov  boli  vlastné  práce študentov, ktoré vznikli na základe vlastných nových poznatkov, pocitov a skúseností. Vznikli  krátke filmy,  rôzne maľby a fotografie, obrazy a literárne pásma. Tieto záverečné hodnotenia sa niesli v slávnostnom ovzduší za prítomnosti zástupcov mesta  a rôznych inštitúcií  a za pozornosti médií.
Už každoročne sme hlavnými  organizátormi Dní židovskej kultúry, Európskeho dňa   Židovskej kultúry, ktorého prezidentka Združenia  ESTER   Marta Györiová bola 6 rokov koordinátorkou  pre celé Slovensko .
Našu aktívnu činnosť prezentujú aj rôzne koncerty jidiš, hebrejských  piesní, výstavy  kníh  a literatúry, besedy, okrúhle stoly, besedy so spisovateľmi židovské pôvodu, spomienkové stretnutia  pri smutných výročiach židovskej  histórie a iné.
Nezabúdame ani na udržiavanie si svojich bohatých tradícií , a preto sa snažíme organizovať stretnutia pri príležitosti Purim, Pesach, Chanuka   a tiež Shabatové večery.
Poskytujeme aj  konzultácie pre záujemcov, ktorí sa pripravujú písať diplomové a doktorandské práce s témou židovskej kultúry a histórie.
Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, výchovno -vzdelávacími inštitúciami ako Krajské osvetové stredisko v Košiciach, Dokumentačné stredisko Holokaustu, Skupina Hidden Child v Košiciach, Slovenská televízia, Bocatio knižnica, niektoré školské  zariadenia, Košický klub, Csemadok, České centrum a ďalšie. Snažíme sa zapojiť čo  v najväčšej miere aj majoritnú spoločnosť a 8 národnostných  menšín, ktoré žijú na území Košického kraja. Je to spoločná snaha o budovanie občianskej spoločnosti, ktoré  bude aj v budúcnosti  akceptovať nezastupiteľné miesto židovskej kultúry  a histórie.
Bolo pre nás veľkou  cťou , keď pred niekoľkými  rokmi nás navštívili  aj exprezidentky Celosvetovej organizácie židovských žien  /ICJW/ June Jacobs a Sarah Winkowski.
Všetky tieto činnosti  uskutočňujeme cez projekty  aj vďaka finančnej podpore  Nadácie JOOD, Ministerstva kultúry SR, Nadácie EZRA, Židovskej náboženskej obce v Košiciach a Nadácie mesta Košíc.
Snažíme sa o dôstojnú prezentáciu našej židovskej komunity na Slovensku tiež sa reprezentovať  ako jedna z pobočiek  Celosvetovej organizácie  židovských žien  ICJW.

Prezidentka Združenia ESTER
Marta Györiová